NAPIŠTE NÁM | ARCHIV | GALERIE | KUDY K NÁM | SPONZOŘI | NABÍDKY |

AKTUÁLNĚ


20. 05. 2018 Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01 Opava, IČO 71197036 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud Sírius, příspěvková organizace, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Síria, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Síriem příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Síriem, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Síriem, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Síriem, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Síriu, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Sírius, příspěvkovou organizaci:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., IČ: 25884646, Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava, kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz


14. 03. 2018 Veřejná zakázka „Projektová dokumentace – odstranění vlhkosti zdiva“

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy

Krycí list

Čestné prohlášení


12. 01. 2018 REKONSTRUKCE WEBOVÝCH STRÁNEK

Pracujeme na rekonstrukci webových stránek organizace, aby pro vás byly co nejpřehlednější a nejaktuálnější.
Plánované spuštění nových a aktualizovaných stránek: duben/květen 2018.

Děkujeme za pochopení.


05. 06. 2017 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


21. 02. 2017 Zhotovitel webových stránek

Sírius, příspěvková organizace, poptává zhotovitele webových stránek s vlastním redakčním systémem.

Nabídky prosím zasílejte na email sirius.reditel@seznam.cz nebo kontaktujte telefonicky na tel. 731482151.


starší >>
 
© 746 01 Opava, Mánesova 7 tel. 553711803, 553623173 usp.manesovaopava@centrum.cz