Načítání obsahu...

Aktuality

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Sírius, příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 7, 746 01  Opava, IČO 71197036 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud Sírius, příspěvková organizace, zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Síria, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Síriem příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Síriem, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Síriem, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Síriem, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Síriu, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Sírius, příspěvkovou organizaci: 

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Mgr. Petr Heider, MBA, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 731 266 417.


Zpět na aktuality
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!