Načítání obsahu...

Aktuality

Tobii dětská sestava PCEye oční navádění, sponzorský dar

Jeden z domovů organizace Sírius poskytuje sociální službu dětem s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují pomoc a podporu při všech činnostech, i těch zcela běžných. 

V důsledku těžkého zdravotního postižení jsou tyto děti omezeny v oblasti pohybu, smyslového vnímání, kognitivních funkcí, vše ústící v obtíže s prožíváním a vyjadřováním emocí a celkovou interakcí nejen sami se sebou, ale převážně s okolím. 

Snažíme se zprostředkovat dětem s těžkým postižením rovné příležitosti a podporovat je zejména v komunikaci. Je důležité jim umožnit samostatně se rozhodovat, rozvíjet vlastní aktivitu, získat širší nabídku podnětů a zlepšit pozornost i spolupráci. To s sebou přináší větší pocit bezpečí a jistoty, rozvoj pohybových dovednosti, schopnost sebeobsluhy a samostatnost. Významná je i skutečnost, že dochází ke snížení množství negativních projevů a tím zvýšení celkové kvality života. Komunikace je jedna z nejdůležitějších potřeb člověka, a to nejen jako prostředek dorozumívání či k výměně informací, ale hlavně jako nástroj vzájemného kontaktu, navazování vztahů a socializace. U osob s těžkým zdravotním postižením tato potřeba bývá nenaplněna a velmi často také opomíjena. Je nutné pozornost zaměřovat na její rozvoj a dopomoci tak lidem s omezenou schopností komunikace najít ten nejvhodnější způsob, naučit je vyjadřovat se v rámci svých možností a sociálně přijatelným způsobem.

U všech dětí máme nastaveny funkční systémy alternativní komunikace, a díky moderním technologiím dokážeme tyto systémy nejen rozvíjet, ale také průběžně vyhodnocovat jejich funkčnost a individuálně nastavovat správné prostředky dle skutečných a aktuálních potřeb každého jednotlivce.

Jelikož jsme měli z předchozích let velmi dobrou zkušenost s pomůckou očního navádění, kterou jsme mohli během několika týdnů zkoušet a testovat díky spolupráci s firmou Spektra v.d.n., snažili jsme se sehnat finanční prostředky k jejímu pořízení, a tak zpřístupnit dětem kvalitnější podporu v oblasti rozvoje komunikačních dovedností. Tato pomůcka umožňuje dětem s těžkým zdravotním postižením, spojeným s omezenou možnosti změnit polohu těla či mít zachovanou schopnost úchopu k držení a ovládání jiných pomůcek, komunikovat především zrakem.

Používáním očního navádění se daleko více otvírají možnosti komunikace. Oční navádění nabízí využívat i dětské hry, o které jsou tyto děti často ochuzeny. Při používání zařízení je dětem zprostředkována okamžitá interakce, pomáhá rozvíjet slovní zásobu, podpora v učení, poznávání osob, předmětů i zvířat. Díky tomuto nástroji si tak i dítě s výrazným postižením může hrát a zažít radost ze hry, učit se, vybírat si, rozhodovat se či jen běžně komunikovat, a nebýt tak stále odkázáno na vůli, předpokladu či nabídky jiné osoby. Celkově tím dochází ke zkvalitnění jejich života.

Velice děkujeme všem dárcům, kteří se podíleli na zpřístupnění pomůcky a umožňují tímto dětem s postižením být o krok dále k sociálnímu začleňování a zkvalitňování jejich života. Děkujeme všem, kteří pomáhají dělat věci jinak a rozvíjet tím poskytovanou podporu péči dětem se zdravotním postižením.


Děkujeme:

Život dětem, o.p.s.

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Nadace Agel


Tým organizace Síriu


Zpět na aktuality
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!