Načítání obsahu...

Spolupráce

Naši partneři


Statutární město Opava

Statutární město Opava

Finanční spoluúčast (poskytnutí dotace) pro rok 2020 na provoz služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Mateřská škola Eliška

Sírius, příspěvková organizace, spolupracuje s mateřskou školou při zajištění a realizaci předškolního vzdělávání našich uživatelů, zahrnující speciálně pedagogické přístupy, techniky a prostředky v rámci terapeuticko-formativních aktivit.

Mateřská škola Eliška

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace

V Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace probíhá vzdělávání uživatelů na základním i středním stupni, je také možnost využívat zájmové kroužky pořádané školou. SPC SRDCE poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti vzdělávání uživatelů naší služby, zabezpečuje vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření.

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace

ANIMA VIVA

Sírius, příspěvková organizace spolupracuje s organizací ANIMA VIVA z. s. v oblasti sociální rehabilitace. Nabídku programů sociální rehabilitace využívají uživatelé služby chráněného bydlení i služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. Z pestré nabídky programů si mohou uživatelé našich služeb vybrat aktivity, které se zaměřují na nácviky běžných činností potřebných v osobním životě (nakupování, vaření), společenského chování a komunikace, orientace a využití dopravních prostředků, muzikoterapie, základy trivia.

ANIMA VIVA

JINAK z.ú.

Služba Podpory samostatného bydlení organizace Sírius, p.o. aktivně spolupracuje s organizací Jinak o.p.s. a to především prostřednictvím nabídky vzdělávacích kurzů pro osoby postižením, které organizace Jinak pořádá . Klienti služby PSB se těchto kurzů účastní pravidelně, jsou pro ně přínosem pro zapojení se do společnosti, poznání nových lidí a také učení se novým věcem jako například práce na PC.

JINAK o.p.s.

Charita Opava

S Charitou Opava spolupracujeme při zajišťování a realizaci sociální rehabilitace.

Charita Opava

FOKUS Opava

Fokus z.s. je partnerem organizace Sírius při realizaci služby sociální rehabilitace.

FOKUS Opava

ELIM Opava

Sírius, příspěvková organizace, spolupracuje již od roku 2004 s centrem Elim, o.s., které mimo jiné školí dobrovolníky. Dobrovolníci k nám přicházejí ve svém volném čase a věnují se nezištně uživatelům. Práce dobrovolníků se odvíjí od potřeb organizace a uživatelů, nejčastěji jsou nápomocni k doprovodům do školy, na různé akce nebo na procházky. Dále se zapojují do aktivizací s uživateli, poskytují společnost (povídání si, čtení, zpívání,…).

ELIM opava

Slezská univerzita

Sírius, příspěvková organizace spolupracuje se Slezskou univerzitou při zajišťování a realizaci praxí a dobrovolnické činnosti studentů. Také se společně účastníme mnoha aktivit vedoucí k začleňování uživatelů sociální služby.

Slezská univerzita

Střední zdravotnická škola

Sírius, příspěvková organizace spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Opavě při zajišťování a realizaci praxí a dobrovolnické činnosti studentů. Také se společně účastníme mnoha aktivit vedoucí k začleňování uživatelů sociální služby.

Střední zdravotnická škola

Úřad práce, kontaktní pracoviště Opava

S podporou Úřadu práce využíváme možnosti získat finanční prostředky v rámci Dohod VPP a SUPM pro práci v obslužných provozech i přímé péči, je sepsána smlouva o výkonu veřejné služby a také se využíváme nabídky projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji.

Úřad práce, kontaktní pracoviště Opava

SBÍREJ-TONER.CZ

Jedná se o ekologicko – charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. Výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro osoby s mentálním postižením či osoby s onemocněním, která jsou do tohoto projektu zapojena.

SBÍREJ-TONER.CZ

Nadační fond Tesco

Organizace se zapojila do 8. kola grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME. Od Nadačního fondu Tesco obdržela nadační příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

Nadační fond Tesco

Vítkovice STEEL

Nadační fond Vítkovice Steel.

Vítkovice STEEL

Chci se stát partnerem

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole telefon

Špatný formát telefonu

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána