Načítání obsahu...

Projekty

Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU. 


Registrační číslo projektu

CZ. 1.04/3.1.03/87.00015


Datum zahájení realizace projektu

1. 7. 2013

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2015

Doba trvání projektu

24 měsíců


Obsah projektu

Hlavním záměrem projektu je podpora uživatelů, opatrovníků, a pracovníkům v již probíhajícím procesu transformace zařízení. Podpora při zajištění přípravy a realizace přechodů uživatelů s nejvyšší mírou závislosti, uživatelů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nedokáží verbálně komunikovat, nejsou schopni komunikovat za pomoci komunikačních deníků, dokonce ani mimikou a proto si nejsou, bez adekvátní pomoci, schopni sami řídit službu. Jedná se o skupinu uživatelů, která je nejvíce ohrožena a to nejenom v sociálních službách. Projekt je zaměřen na zajištění dostatečné podpory pracovníkům, rodině či náhradní rodinné péči a pracovníkům nové služby, především v oblasti alternativní komunikace, analýzy potřeb, sestavování a realizaci přechodových plánů uživatelů. Pracovníci stávající i nové služby jakož i opatrovníci mohou v rámci veškerých aktivit projektu řešit více do hloubky veškeré otázky a pochybnosti spojené s realizací přechodu uživatelů do nové služby. Nápomocna jim bude skupinová, individuální, případová supervize. Získají vědomosti a dovednosti v alternativní komunikaci s uživateli. Podpora opatrovníkům nezávislou osobou a získání informací o deinstitucionalizaci sociálních služeb. Je počítáno také s revizí transformačního plánu zařízení, který bude naplňovat všech 10 aspektů transformace uveřejněných v doporučeném postupu MPSV č. 4/2009 a náležitou propagací. Dalšími výstupy bude vytvoření souborů metodických pravidel a postupů, které umožní a zaručí dodržování práv uživatelů k výběru nové služby a adekvátní komunikaci, tj. cílové skupině uživatelů, kteří nejsou schopni komunikovat verbálně ani za pomoci komunikačních deníků, sami si řídit službu.

Podpora procesu transformace pobytového zařízení Sírius, příspěvková organizace pro přechody uživatelů - 1