Načítání obsahu...

Projekty

Podpora služeb sociální prevence 1

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648


Datum zahájení realizace projektu

1. 1. 2016

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2019


Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


Více na internetových stránkách Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-1-61722/

Podpora služeb sociální prevence 1 - 1