Načítání obsahu...

Projekty

Podpora služeb sociální prevence 2

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758


Doba realizace projektu:

1. 1. 2017 - 30.6.2020


Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.


Více na internetových stránkách Moravskoslezského kraje: 

https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797/

Podpora služeb sociální prevence 2 - 1