Načítání obsahu...

Projekty

Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Sírius, příspěvková organizace je zapojena do aktivit projektu Moravskoslezského kraje.


Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920


Doba realizace projektu:

04/2016 - 03/2019


Obsah projektu

Projekt reaguje na Moravskoslezským krajem dlouhodobě realizovaný transformační proces pobytových sociálních služeb, který vede ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením.

Projekt se zaměřuje zejména na podporu organizací v procesu transformace v Moravskoslezském kraji, a to podpořením kvality nově vzniklých služeb, podporou pracovníků v těchto zařízeních, nabídkou metodického vedení a konzultací s externím odborníkem, ale také se zaměřuje na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice života osob se zdravotním postižením a probíhající transformací soc. služeb.

Více na internetových stránkách Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-transformace-v-moravskoslezskem-kraji-iii-70055/

Organizace Sírius se zapojuje do těchto klíčových aktivit:

  • KA 1 Podpora kvality pobytových sociálních služeb (audity kvality a procesní audity, klientské audity)
  • KA 2 Rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách (manažerské supervize a koučování, vzdělávací program pro sociální pracovníky, řízené stáže)
  • KA 3 Vzdělávání osob se zdravotním postižením
  • KA 4 Systémová podpora organizací (podpora metodickým konzultantem, vzdělávací program se zaměřením na kvalitu života lidí s postižením)


Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III - 1