Načítání obsahu...

Projekty

Pořízení vozidel na alternativní pohon - Sírius, příspěvková organizace

Na tento projekt je poskytována finanční podpora ze SFŽP ČR. 


Oblast podpory

Národní program životního prostředí. Podporovaná aktivita:

5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy. 


Doba realizace projektu

leden 2018 - září 2018


Obsah projektu

Organizace v rámci environmentálního programu plánuje nákup dvou vozidel na alternativní pohon. První užitkový - malá dodávka s elektropohonem, druhý osobní combi s pohonem na CNG.

Důvodem pro pořízení uvedených typů vozidel je snížení emisí a hlučnosti při zachování komfortu řidiče referenčního vozidla a uživatelů příspěvkové organizace. 

Organizace v rámci zpracovaného enviromentálního programu preferuje při modernizaci vozového parku vozidla na alternativní pohon. Environmentální program je v souladu s environmentální politikou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Příspěvková organizace Sírius při rozhodování o typu vozidla posuzovala mimo jiné vliv na životní prostředí – snížení hluku, snížení emisí, dále nižší provozní náklady a komplexní zhodnocení směru, kterým se chceme ubírat. 

Vozidlo na CNG bude využíváno primárně k přepravě klientů – uživatelů služby v rámci zachování jejich dosavadního způsobu života, kdy současně naplňujeme zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím i imobilním uživatelům. Přínosem jsou aktivity a změna prostředí u osob, které nemají možnost změnit stálé prostředí. 

Vozidlo s elektropohonem bude sloužit k rozvozu stravy do středisek služeb na území města Opava.


Pořízení vozidel na alternativní pohon - Sírius, příspěvková organizace - 1
Pořízení vozidel na alternativní pohon - Sírius, příspěvková organizace - 2
Pořízení vozidel na alternativní pohon - Sírius, příspěvková organizace - 3