Načítání obsahu...

Projekty

Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU. 


Registrační číslo projektu

CZ. 03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015326


Datum zahájení realizace projektu

1. 4. 2020

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

30.6.2021


Obsah projektu

Hlavním cílem projektu je zhodnotit současný stav procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci, a to u 2 služeb DOZP a 3 služeb CHB.

  • zvýšení míry podpory běžného způsobu života uživatelů ze strany pracovníků v přímé péči,
  • zvýšení míry podpory uživatelům v souladu s principy normality,
  • snížení/eliminace ústavních prvků v organizaci,
  • zvýšení míry individuální podpory uživatelů na úkor podpory skupinové,
  • zvýšení kvalifikace pracovníků v přímé péči na akreditovaných vzdělávacích kurzech.

Sekundárním cílem projektu bude smysluplná pomoc našim uživatelům a zlepšení kvality jejich života s podporou samostatného rozhodování, navazování a udržování vztahů, vytvoření stejných příležitostí, v přiblížení jejich vrstevníkům a zvýšení individuální podpory s ohledem na jejich potřeby.
Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci - 1