Načítání obsahu...

Veřejné zakázky

UKONČENO Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Sírius, příspěvková organizace

Projekt Aktivní život – cesta k normalitě, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007717

Předmětem zakázky je zajištění a realizace akreditovaného vzdělávání pracovníků v přímé péči, tj. pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků organizace Sírius, příspěvková organizace. 

Kurzy musí být akreditované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kurzy jsou stěžejní součástí klíčových aktivit 01 DOZP – Učíme se žít aktivně a 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně. Odborný rozvoj pracovníků povede k doplnění jejich znalostí, rozvoji dovedností a zlepšení specifické práce a komunikace s uživateli sociálních služeb (dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením). 


Více viz https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/zajisteni-akreditovaneho-vzdelavani-pro-sirius-prispevkova-organizace?inheritRedirect=false


UKONČENO