Načítání obsahu...

Veřejné zakázky

UKONČENO Zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci

Předmět poptávky

Realizace celkem 5 procesních auditů poskytovaných sociálních služeb ve střediscích organizace Sírius, p.o., jejichž cílem je zhodnotit způsob poskytování sociálních služeb s ohledem na sociální začleňování uživatelů, v souladu s principem normality, dle individuálních potřeb, zda se dostatečně eliminují ústavní prvky, zhodnocení míry individuální podpory uživatelů.


Poptávka včetně příloh se nachází v pravé části: Soubory ke stažení.


UKONČENO