Načítání obsahu...

O nás

Kdo jsme

Kdo jsme

Sírius, příspěvková organizace poskytuje dvě pobytové a jednu terénní sociální službu v devíti středicích a soukromých bytech na území Opavy a Velkých Hoštic. Stravování je zajišťováno v samostatném stravovacím zařízení Zelený Jelen, ve kterém zajišťujeme v rámci doplňkové činnosti také stravovaní pro veřejnost. Ředitelství organizace dočasně sídlí v jednom ze středisek pobytové sociální služby na Mánesově ulici v Opavě.

Poslání 

Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytování celoroční pobytové sociální služby dětem, mládeži a dospělým s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uživatelům a jejich rodinám přistupujeme s lidskostí a respektem. Garantujeme podporu a péči podle jejich skutečných potřeb. Uživatele a jejich rodiny podporujeme v řešení nepříznivé sociální situace směřující k životu mimo pobytovou sociální službu. 

Posláním služby chráněné bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporu jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech, a individuálně je podporovat v rozhodování ve všech oblastech, které se jich týkají, s respektem k jejich sexuálním a vztahovým potřebám.

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba, poskytovaná dospělým lidem/osobám, ke kterým pracovníci služby docházejí do jejich domácností, kde jim poskytují podporu, nebo se setkávají na jiném předem domluveném místě. Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem.

{title}

Financování

Financování organizace je vícezdrojové – ze státního rozpočtu kapitoly 313, dotace zřizovatele, úhrady zdravotních pojišťoven, čerpání prostředků EU (Úřad práce, projekty).

Dalším finančním zdrojem jsou úhrady uživatelů, za poskytnuté ubytování a služby. Děti si ubytování ze zákona nehradí a u dětí s nařízenou ústavní výchovou je úhrada za stravu stanovena v souladu se zákony většinou jen ve výši přídavků na dítě. Právě proto se stále potýkáme s nedostatkem finanční prostředků. Pomocí jsou nám finanční sponzorské dary, které využíváme na zlepšení života uživatelů, zejména dětí.

Cílem našich pobytových služeb je přiblížit se co nejvíce domácímu prostředí  a umožnit dětem a mládeži život co nejvíce podobný životu v rodině. To obnáší poskytovat jim více, než jen garantované sociální služby např. zabezpečit technické pomůcky pro péči, výchovu a vzdělávání. Také ozdravné pobyty, pobyt u moře, lázeňské pobyty, poznávací výlety, hipoterapii a podobně. To vše se nedá financovat jinak, než z finančních darů, které nám darují štědří sponzoři.

„Respekt + Spolupráce + Podpora + Řešení = Kvalita“

Principy

Princip normality

Princip normality

Princip normality je vyjádřením toho, co je v životě člověka normální a na co má každý člověk – i člověk s postižením právo: zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce (vzdělávání) od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního rytmu, respektování vývojové fáze člověka, respektování vlastních přání, potřeba rozhodnutí a nárok na uznání, akceptování života ve světě obou pohlaví, dostupnost běžného životního standardu jako základní předpoklad pro samostatný život, život v běžných životních podmínkách.

Podpora komunikace

Podpora komunikace

Alternativní a augmentativní komunikace umožňuje osobám s postižením dorozumět se s okolím a rozhodovat o svém životě.

Svoboda a bezpečí

Svoboda a bezpečí

Velmi důležitá je svoboda vlastních projevů osob s postižením a respektující přístup podporujících osob. V každé změně v životě člověka, který využívá služby, je personál připraven podpořit jej vhodným způsobem a zajistit bezpečné zvládnutí situace.

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce

Základem práce týmu zaměstnanců je vzájemná týmová spolupráce mezi pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a zdravotnickými pracovníky. Součástí týmu jsou také externí spolupracovníci.

Naše služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Chráněné bydlení (CHB)

Chráněné bydlení (CHB)

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Naše historie

Vznik

Vznik

1991
Rozšíření objektu

Rozšíření objektu

1996
Osamostatnění organizace

Osamostatnění organizace

2004
Rozšíření objektu

Rozšíření objektu

2007
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

2007
Rekonstrukce domova

Rekonstrukce domova

2012
Rozšíření poskytovaných sociálních služeb

Rozšíření poskytovaných sociálních služeb

2017

Napište nám

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole telefon

Špatný formát telefonu

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána