Naši partneři

Statutární město Opava

null.jpg
Jsme členy pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením a podílíme se na komunitním plánování na území města. 

Mateřská škola Eliška

logo.png
null.png

Spolupracujeme s mateřskou školou při zajištění a realizaci předškolního vzdělávání našich uživatelů, zahrnující speciálně pedagogické přístupy, techniky a prostředky v rámci terapeuticko-formativních aktivit.

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského Odboje 5, příspěvková organizace

15586934681-LOGO-zkratka.jpg

V Základní škole a Praktické škole probíhá vzdělávání uživatelů na základním i středním stupni, je také možnost využívat zájmové kroužky pořádané školou. SPC SRDCE poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti vzdělávání uživatelů naší služby, zabezpečuje vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření.

JINAK z. ú.

jinak_logo.png

Aktivně spolupracujeme s organizací Jinak z.ú. a to především v oblasti poskytování sociální rehabilitace, spolupracujeme s klienty z podpory samostatného bydlení v rámci pracovního uplatnění a také využíváme nabídky vzdělávacích kurzů pro osoby s postižením.

Charita Opava

charita-opava-logo.png

S Charitou Opava spolupracujeme při zajišťování a realizaci služby sociální rehabilitace.

ANIMA VIVA

logo_small.png

Spolupracujeme s organizací ANIMA VIVA z. s. v oblasti sociální rehabilitace. Nabídku programů sociální rehabilitace využívají uživatelé služby chráněného bydlení i služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. Z pestré nabídky programů si mohou uživatelé našich služeb vybrat aktivity, které se zaměřují na nácviky běžných činností potřebných v osobním životě (nakupování, vaření), společenského chování a komunikace, orientace a využití dopravních prostředků, muzikoterapie, základy trivia.

FOKUS Opava

null-2.png

Fokus z. s. je partnerem organizace Sírius při realizaci služby sociální rehabilitace.

ELIM Opava

elim-logo.png

S Elimem máme navázanou spolupráci již od roku 2004.  Jimi vyškolení dobrovolníci k nám přicházejí ve svém volném čase a věnují se nezištně uživatelům. Práce dobrovolníků se odvíjí od potřeb organizace a uživatelů, nejčastěji jsou nápomocni k doprovodům do školy, na různé akce nebo na procházky. Dále se zapojují do aktivizací s uživateli a poskytují společnost.

Střední zdravotnická škola Opava

logo_bez-e1667291706290.jpg

Studenti střední zdravotnické školy v Opavě díky rámcové smlouvě  vykonávají v našich službách povinnou praxi, a díky jejich vlastní iniciativě a aktivitě jako dobrovolníci se s námi účastní mnoha činností vedoucích k začleňování uživatelů sociální služby.

Slezská univerzita

logo_web_fvp.png

Se Slezskou univerzitou spolupracujeme při zajišťování a realizaci praxí a dobrovolnické činnosti studentů. Také se společně účastníme mnoha aktivit vedoucí k začleňování uživatelů sociální služby. Využíváme nabízených vzdělávacích aktivit i otevřených studijních programů pro naše zaměstnance.  
Díky projektovým aktivitám univerzity mohou naši klienti využívat místní snoezelen prostředí.

Úřad práce, kontaktní pracoviště Opava

null-1.jpg

S podporou Úřadu práce využíváme možnosti získat finanční prostředky v rámci Dohod VPP a SUPM pro práci v obslužných provozech i přímé péči, je sepsána smlouva o výkonu veřejné služby a také se využíváme nabídky projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji.

Nadační fond Tesco

null-3.png
Organizace se zapojuje do grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME.
Od Nadačního fondu Tesco obdržela v 8. kole nadační příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

Vítkovice STEEL

logo-vitkovicesteel.gif

Nadační fond Vítkovice Steel.
top