Jak požádat o službu

01

Seznámení se s nepříznivou sociální situací

U zájemce se nejdříve zjišťuje, jaké má požadavky a zda není spíše potřeba jiná služba či podpora (např. formou osobní asistence apod.). Vyhodnocujeme společně situaci a hledáme možnosti a nabídky pomoci. 

02

Podání žádosti

Pokud zájemce podá Žádost o poskytnutí sociální služby, sociální pracovník na tomto základě provede sociální šetření. Po rozhovoru sociální pracovník vyhodnotí, jestli potřeby a přání žadatele odpovídají druhu služby včetně vybraných středisek (do rozhodování vstupuje míra potřebné podpory, pohlaví, věk, nutnost bezbariérového bydlení apod.). Ze zájemce se stává žadatel a jeho žádost je evidována v evidenci žádostí.  

Formulář naleznete na tomto odkaze: Žádosti o poskytování sociální služby, nebo můžete organizaci kontaktovat přes Kontaktní formulář. 
03

Informování žadatele

Žadatel je informován o pobytové službě, způsobech a rozsahu poskytování, podmínkách, právech a povinnostech, které po uzavření Smlouvy budou vyplývat, jsou mu odpovězeny případné otázky.
04

Uzavření smlouvy o poskytování služby

Další informace pro žadatele

top