Kdo jsme

Sírius

Sírius, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Poskytuje dvě sociální služby v Opavě a Velkých Hošticích, a to domovy pro osoby se zdravotním postiženímchráněné bydlení. Služby jsou poskytovány dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kterým pomáháme s řešením jejich nepříznivé sociální situace a se zmírněním negativních dopadů zdravotního postižení na kvalitu jejich života. Součástí našich služeb je také základní sociální poradenství a osvěta rodičům, rodinným příslušníkům, opatrovníkům, jiným zainteresovaným osobám i veřejnosti.
 

Naše cíle

Cílem našich služeb je snaha o zprostředkování rovných příležitostí a umožnění lidem s postižením žít co nejsrovnatelnější život s jejich vrstevníky a komunitou, ve které žijí.


 
top