CHB Švestková

 

Služba poskytována v řadovém domě se nachází v městské části Opava – Kylešovice. Dům je
umístěn v klidném prostředí, které je dostupné MHD. V domě jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a dvě koupelny včetně sociálních zařízení. Přízemí je bezbariérové. U domu je zahrada. V 1. patře je menší místnost, vyčleněná pro pracovníky služby. Bydlení v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nabízí uživatelům větší míru soukromí. Svůj volný čas mohou trávit ve společném obývacím pokoji, na zahradě, na jejíž údržbě se uživatelé podílejí a využívají ji k odpočinku, nebo v soukromí svého pokoje.

Charakter služby předpokládá větší zapojení uživatelů do péče o svou osobu a domácnost. Podílejí se dle svých dovedností na domácích pracích s podporou pracovníků. Tímto si prohlubují své dovednosti a návyky v oblastech přípravy stravy, nakupování, praní a žehlení prádla.

Služba se zaměřuje na rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele s přihlédnutím k jeho zdravotnímu postižení, věku, osobnosti, s cílem dosáhnutí co nejvyšší možné samostatnosti a nezávislosti na sociální službě. Je poskytována podpora a příprava uživatele na přechod do služby s nižší mírou podpory nebo celkové opuštění sociální služby. Uživatelé jsou také podporování v rozvoji přirozených vztahů, kontaktu s vrstevníky, přáteli, rodinnými příslušníky a využívání veřejných služeb.

Personálně je služba zajištěna 12 hodin denně.
vedoucí střediska
Petra Pekárková
sociální pracovnice
Mgr. Denisa Rybová
služba chráněné bydlení
top