Důvěrník dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

01. 08. 2023
Dne 1.8.2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. 

Pracovníci organizace mohou  nahlásit jakékoli pochybné nebo protiprávní jednání snadným a bezpečným způsobem s jistotou ochránění jejich identity a bez obav z odplaty za uskutečněné oznámení.

Zásadním krokem k zajištění důvěryhodného a efektivního procesu ochrany oznamovatelů je jmenování důvěrníka,  který bude  přijímat a prověřovat jednotlivá oznámení a to v souladu s etikou, právem a nastavenými pravidly. 

thumbs-down-gf34fa0404_1280.jpg
 

Pověřená osoba/důvěrník v organizaci Sírius:

Michaela Olšanová
Tel: 604 222 711
E-mail: duvernik@sirius-opava.cz 

Písemná oznámení může oznamovatel vhodit také do poštovní schránky organizace s uvedením „Do vlastních rukou důvěrníka“.
 
top