Mánesova je stále certifikovaným pracovištěm v konceptu bazální stimulace!

16. 02. 2024
Domov pro osoby se zdravotním postižením na Mánesově ulici opět splnil podmínky pro získání titulu certifikovaného pracoviště podle konceptu Bazální stimulace.

Snimek-obrazovky-2024-02-16-092424.png
Poskytovaná péče v rámci tohoto konceptu výrazně zlepšuje život lidí se zdravotním postižením, a jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto procesu a přispět tak k jejich spokojenosti.

Děkujeme všem pracovníkům, jejichž přínos je nezbytný pro zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb!


Bazální stimulace je pedagogicko-terapeutický přístup, který se zaměřuje na podporu a stimulaci základních smyslů u osob s těžkým mentálním nebo fyzickým postižením. Cílem je umožnit těmto jedincům lépe vnímat své tělo a okolní prostředí, což může pozitivně ovlivnit jejich rozvoj a komunikaci. Metody bazální stimulace se zaměřují na dotek, sluch, čich, chuť a pohyb, aby poskytly osobám s postižením možnost prožívat svět kolem nich a aktivně s ním interagovat.
top