Poděkování za sponzorský dar

25. 05. 2023
Děkujeme panu Romanovi Latoňovi z Latoň s.r.o. a Řeznictví a uzenářství Chlebičov za sponzorské dary v rámci dne setkání s opatrovníky. 
Velice si daru i vzájemné spolupráce ceníme.
Děkujeme! 
 
top