Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

24. 01. 2024

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu / střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet / střednědobý výhled rozpočtu, je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.
 

top