Středisko DOZP Mánesova obhájilo certifikaci Pracoviště Bazální stimulace

07. 06. 2019

Dne 15.5.2019 proběhla ve středisku DOZP Mánesova resupervize pod vedením PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, která měla za cíl podpořit a motivovat pracovníky, zjistit kvalitu poskytované péče a způsob implementace konceptu Bazální stimulace. 

Pracovníci v přímé péči s tímto konceptem pracují dlouhodobě a považují jej za nezbytný a velmi přínosný pro zkvalitnění života uživatelů s kombinovaným postižením. Jednotlivé techniky a principy aplikují nejen v rámci specifického zaměření, ale také ve zcela přirozených situacích či aktivitách. 

Výsledkem jejich profesionálního přístupu je potvrzení poskytování kvalitní služby, což je doloženo získáním dalšího certifikátu Pracoviště Bazální stimulace. 

top