Vyjádření organizace k obdržené stížnosti

13. 06. 2023
Dne 17. 5. 2023 organizace Sírius obdržela anonymní stížnost. 

V úvodu bychom rádi poděkovali za rozhodnutí s námi sdílet své obavy a podněty. 

Stížnost byla vyřízena v souladu s nastavenými pravidly a byla přijata opatření, která napomohou předejít podobným situacím v budoucnu.

Každý názor a zpětná vazba je pro nás důležitá, protože nám napomáhá zlepšovat naše služby. Našim cílem je zajistit kvalitu poskytované podpory a péče a ochránit tak práva i zájmy uživatelů služeb, a zároveň vytvořit pozitivní a bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance  organizace.

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek můžete využít kontaktů zde na webových stránkách, rádi vám poskytneme veškerou potřebnou podporu. 

Bližší informace k vyřízené stížnosti jsou k dispozici u ředitelky organizace. 
top