Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Sírius, příspěvková organizace

28. 02. 2019

Předmětem zakázky je zajištění a realizace akreditovaného vzdělávání pracovníků v přímé péči, tj. pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků organizace Sírius, příspěvková organizace.

Kurzy musí být akreditované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy jsou stěžejní součástí klíčových aktivit 01 DOZP – Učíme se žít aktivně a 02 CHB a PSB – Učíme se žít samostatně. Odborný rozvoj pracovníků povede k doplnění jejich znalostí, rozvoji dovedností a zlepšení specifické práce a komunikace s uživateli sociálních služeb (dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením). 

Více viz https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/zajisteni-akreditovaneho-vzdelavani-pro-sirius-prispevkova-organizace?inheritRedirect=false 

top