Jarní setkání domova Na Pomezí

25. 05. 2023

Konečně přišel ten dlouho očekávaný den. Už od rána to všude hučelo jako v úlu. Na dvoře se usilovně připravovaly stoly, lavičky a židle. Někteří se starali o úklid, další chystali výzdobu a někteří  přípravy jen sledovali a z povzdáli komentovali. Každopádně se všichni těšili a byli předem nadšení z reakcí svých blízkých i nově poznaných hostů.

Náhle se z ničeho nic objevil vůz s nákladem občerstvení. Každý se ujal různého úkolu – jeden převzal velení a srdečně přivítal dobrodince, který ochotně pomáhal vybalovat zásoby a zajímal se o průběh příprav, druhý přinesl špekáčky a třetí  se postaral o hudbu a přípravu výrobků z keramiky k možnosti zakoupení či jen prohlédnutí, co uživatelé služeb tvoří.  Po obědě jsme připravili bohatý raut, do kterého kolegyně ze služby přidaly koláče, řízky, sladkosti a slané pečivo.

I když se zatím jednalo jen o přípravy, smích se nesl celým prostorem a ve vzduchu bylo cítit vzrušení z toho, jak vše dopadne. 

Když dorazili první návštěvníci, srdečně jsme je přivítali a přiblížili jim smysl společného setkání. Všichni jsme se představili a přesunuli se k nabídce občerstvení i výborné kávy, kterou připravovala Kavárna pro Radost s kolegy a klienty sociálně terapeutické dílny Charity Opava .

Uživatelé se zapojovali do všech aktivit, pomáhali u grilu, podíleli se na prodeji keramiky, a hlavně dělali společnost a sdíleli čas se svými rodinami, přáteli, sousedy a dalšími návštěvníky.

Návštěvnost této akce byla hojná a věříme, že jsme dosáhli našeho cíle. Shodli jsme se, že celé odpoledne bylo skvělé a máme v úmyslu ho příští rok zopakovat. Velmi děkujeme všem za jejich spolupráci.

Uživatelé a pracovníci domova Na Pomezí

top